Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

AnneBonny
14:57
9880 a1f5 500
Reposted frompiehus piehus viasyrena syrena
AnneBonny
14:57
2737 c111
Reposted fromEtnigos Etnigos viasyrena syrena
AnneBonny
14:56
6925 2cc4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasyrena syrena
AnneBonny
14:56
6183 ddeb
Reposted frommangoe mangoe viainzynier inzynier
AnneBonny
14:55
7169 0807 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaovtza ovtza
AnneBonny
14:55
6092 9237 500
Reposted fromhrafn hrafn viasatyra satyra
AnneBonny
14:54
1062 5004 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viasatyra satyra
AnneBonny
14:53
AnneBonny
14:49
0272 54f2
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafadenb fadenb
AnneBonny
14:45
5640 455c 500
Reposted fromhrafn hrafn viaMerelyGifted MerelyGifted
AnneBonny
14:42


otter space
Reposted fromthepunnery thepunnery viaMerelyGifted MerelyGifted
AnneBonny
14:39
2481 9a70 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viapatrzpodnogi patrzpodnogi
AnneBonny
14:39
9758 76d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viapatrzpodnogi patrzpodnogi
AnneBonny
14:39
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety
14:38
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— (via nerwo-bole1)
Reposted fromsoplica soplica viasyrena syrena
AnneBonny
14:38
Kiedy się kończy dzieciństwo? Gdy masz sześć, siedem lat? Dziesięć? Gdy pierwszy raz wychodzisz sam z domu? Gdy choćby przez chwilę jesteś zdany tylko na siebie?
— Tomasz Michniewicz | Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata
Reposted fromhesiamela hesiamela viasyrena syrena
AnneBonny
14:37
Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – "Metro 2033"
Reposted frompuella13 puella13 viasyrena syrena
AnneBonny
14:37
1874 19b7 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viasyrena syrena
AnneBonny
14:37
3266 f258
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viasyrena syrena
AnneBonny
14:18
5555 506e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viasyrena syrena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl