Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

AnneBonny
08:35
6383 b798 500
Reposted fromKrebs Krebs viaMerelyGifted MerelyGifted
AnneBonny
08:35
8681 7cfa 500
Reposted fromenn0 enn0 viaMerelyGifted MerelyGifted
AnneBonny
08:33
1694 12a5 500
Reposted fromdancios dancios viaovtza ovtza
AnneBonny
08:32
2040 baf5 500
Reposted fromtfu tfu viaovtza ovtza
AnneBonny
08:32
8573 58e4 500
Reposted fromtfu tfu viaovtza ovtza
AnneBonny
08:31
9350 5777 500
Reposted fromdancios dancios viaovtza ovtza
AnneBonny
08:31
8634 1b60 500
Reposted fromradowan radowan viafadenb fadenb
AnneBonny
08:30
4192 5748 500
Reposted fromstroschek stroschek viafadenb fadenb
AnneBonny
08:29
AnneBonny
08:28
AnneBonny
08:27
5092 5081
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamaruda maruda

April 01 2020

AnneBonny
11:04
8968 1c15 500
Reposted fromTamahl Tamahl viafadenb fadenb
AnneBonny
11:03
7129 e667 500
Reposted fromdancios dancios viafadenb fadenb
AnneBonny
11:03
2979 52bf 500
Reposted fromFero Fero viaovtza ovtza
AnneBonny
11:02
AnneBonny
11:01
Reposted fromFlau Flau viaovtza ovtza
AnneBonny
11:00
1281 ee33 500
Quarantine expert
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viafadenb fadenb

March 11 2020

AnneBonny
16:55
5997 4b76 500
Reposted fromkabu kabu viaMerelyGifted MerelyGifted
AnneBonny
16:54
5996 17f0 500
Reposted fromkabu kabu viaMerelyGifted MerelyGifted
AnneBonny
16:54
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viaNataly Nataly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl