Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

AnneBonny
20:21
"Mogłaby zamknąć oczy, udawać, że wszystko jest w porządku. Wiedziała jednak, że nie da się żyć z zamkniętymi oczami."
Reposted frommargott margott vianieobecnosc nieobecnosc
AnneBonny
20:18
4026 8ccf 500
Reposted fromkaiee kaiee viafalkowska falkowska
AnneBonny
20:03
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viaMigotliwa Migotliwa
19:59
0105 dddb 500

dtnart:

eternal journey

a journey with no beginning or end in sight

18:23

How I imagine our end users


/* by The coding love */

AnneBonny
18:23
2140 1dab 500
Reposted fromministerium ministerium viaFreXxX FreXxX
AnneBonny
18:21
Męczące uczucie, że jest się w jednym miejscu zbyt długo. Nieodparta potrzeba doświadczenia czegoś nowego, zobaczenia nowych miejsc, poznania nowych ludzi, spojrzenia na świat i siebie z innej perspektywy.  Nałogowe przeglądanie stron z relacjami niesamowitych osób odwiedzających jeszcze bardziej niesamowite zakątki świata. Chęć przeżycia po raz kolejny tych wyjątkowych emocji, które towarzyszą Ci za każdym razem, gdy podróżujesz. Wewnętrzne przekonanie, że długo tak nie dasz rady i musisz się wyrwać, by odzyskać spokój ducha.
http://www.preciousmistakes.pl/2016/11/21/wanderlust/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viatojabu tojabu
AnneBonny
18:21
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaaniamy aniamy
AnneBonny
18:21
0924 c398 500
Reposted fromkatsiu katsiu viagumisiowelove gumisiowelove
AnneBonny
18:20
3833 0e1b
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaTabsla Tabsla
AnneBonny
18:14
5405 49e4 500
3//
Reposted fromrawwwr rawwwr viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
18:11
5065 4134 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viastrzepy strzepy
AnneBonny
18:11
5340 e93f 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
AnneBonny
18:10
3766 f73b
Reposted fromSixtus Sixtus viatonietak tonietak
18:09
9606 7b22
Reposted fromidiod idiod viastrzepy strzepy
AnneBonny
18:06
3170 c662 500
Reposted fromjottos jottos viainzynier inzynier
AnneBonny
18:06
4025 0d23 500
Reposted fromkaiee kaiee viainzynier inzynier
AnneBonny
18:05
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viasatyra satyra

August 17 2017

20:51
2282 d45d

🕇

Reposted fromamatore amatore viainzynier inzynier
20:51
6209 f898

Kitten

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viainzynier inzynier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl