Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

AnneBonny
20:09
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viastrawberriest strawberriest
AnneBonny
20:07
AnneBonny
19:39

August 07 2017

AnneBonny
18:46
8984 b0a0 500
Reposted fromsosna sosna viainzynier inzynier
AnneBonny
18:46
5281 bf9f 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viainzynier inzynier
AnneBonny
18:45
Mam już taki charakter, że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć.
— Haruki Murakami
AnneBonny
18:45
5772 db79 500
Reposted fromtfu tfu viainzynier inzynier
18:44
AnneBonny
04:27
5096 e854
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaczeresnia czeresnia
AnneBonny
04:23
4103 75f7
dont let the japanese see it
Reposted fromteijakool teijakool viaNayu Nayu
AnneBonny
04:20
4868 38f8
Reposted fromverdantforce verdantforce viaNayu Nayu

August 06 2017

AnneBonny
18:59
5292 3bb7 500
Reposted fromTaieri Taieri viaRedHeadCath RedHeadCath
AnneBonny
18:50
Reposted fromFlau Flau viafadenb fadenb
AnneBonny
00:02
AnneBonny
00:01
0704 0f9a
Reposted fromscorpix scorpix viaaknatazs aknatazs
AnneBonny
00:01
2652 c3d1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszarakoszula szarakoszula

August 05 2017

AnneBonny
23:58
AnneBonny
23:57
1545 b6ad
Reposted fromowca owca viaaknatazs aknatazs
AnneBonny
23:57
6886 eea3
Rentgen kotka
Reposted fromadamkrk adamkrk vianiskowo niskowo
AnneBonny
23:52
8699 50d6 500
Reposted fromteijakool teijakool viapatrzpodnogi patrzpodnogi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl