Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

AnneBonny
20:33
Rodzice powinni zaliczać jakieś kursy, zanim dopuści się ich do rozmnażania.
— "Ćpun".
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viamotyla-noga motyla-noga
AnneBonny
20:31
7416 d649 500
Reposted fromteijakool teijakool viaBananaRama BananaRama
AnneBonny
20:31
Znalazłem ją
na brzegu
psychicznych
załamań.
Siedziała
dyskretnie,
jakby chciała
wykrzyczeć mi
swoją ciszę.
Niema
zmęczona
i samotna.
Do dziś
nie potrafię
uwierzyć,
że była to
moja dusza
— ...
AnneBonny
20:30
every night.
20:29
3219 d0b5 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacoffeebitch coffeebitch
20:29
8273 c0a8 500
Reposted frominculubum inculubum viacoffeebitch coffeebitch
20:28
7899 1087
Reposted fromshitsuri shitsuri viacoffeebitch coffeebitch
AnneBonny
20:28
5019 9761
Reposted fromtfu tfu viaovtza ovtza
AnneBonny
20:25
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viapatrzpodnogi patrzpodnogi
AnneBonny
20:25
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Oczami Mężczyzny
AnneBonny
20:24
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka vialadies-warriors ladies-warriors
AnneBonny
20:24
Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na powietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Regina Brett - Bóg nigdy nie mruga
20:23
8164 28d0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacoffeebitch coffeebitch
AnneBonny
20:19
4967 c3a7
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viaMerelyGifted MerelyGifted
AnneBonny
20:18
9289 a78c
Reposted frommammut mammut viamaruda maruda
AnneBonny
20:17
7435 7a58 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamaruda maruda
AnneBonny
20:16
9470 2b45 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamaruda maruda
AnneBonny
20:16
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viamaruda maruda
AnneBonny
20:15
JAK MAM Z TYM DALEJ ŻYĆ
Reposted fromrawwwr rawwwr viasmutnazupa smutnazupa
AnneBonny
20:13
6102 6d03 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl