Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

20:07
8841 4c7c 500

fleur-de-maladie:

i think im overqualified for this position

AnneBonny
20:07
3336 2c11
Reposted fromPoranny Poranny viaMerelyGifted MerelyGifted
AnneBonny
18:46
1695 0ef0 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viainzynier inzynier
18:43
1014 410b 500
Reposted fromluciferblogging luciferblogging viainzynier inzynier
AnneBonny
18:41
0936 f0fe
Reposted fromtfu tfu viaBananaRama BananaRama
AnneBonny
18:41
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
AnneBonny
18:40
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle
AnneBonny
18:39
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
AnneBonny
18:38
8228 7a53 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapatrzpodnogi patrzpodnogi
AnneBonny
18:37
AnneBonny
18:35
1453 a411 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viasyrena syrena

April 25 2017

21:25
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viainzynier inzynier
AnneBonny
21:23
4085 ffbb
Reposted fromGIFer GIFer viaMoHo MoHo
AnneBonny
21:23
7800 f087 500
Reposted fromkelu kelu viainzynier inzynier
AnneBonny
21:23
AnneBonny
21:22
Reposted fromgruetze gruetze viainzynier inzynier
AnneBonny
21:21
21:20
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby viapatrzpodnogi patrzpodnogi

April 21 2017

21:27
8251 e64d

carryonmy-assbutt:

oh god it perfectly timed

AnneBonny
21:24
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove viapassionative passionative
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl