Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

AnneBonny
21:06
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoemiJustine NoemiJustine
21:04
AnneBonny
21:02
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
AnneBonny
21:01
Jestem bezradny, jestem jak organiczna definicja angielskiego słówka „pathetic", jestem jak podstarzały Donnie Darko, jestem potencjalnym samobójcą z miłości przez utopienie, jestem jak otwarta czakra, cieknący kran i krwawiący nos.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viapassionative passionative
21:00
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viafadenb fadenb
AnneBonny
20:58

April 15 2017

AnneBonny
22:29
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
AnneBonny
22:28
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
AnneBonny
22:28
Aż któregoś dnia pojmujesz nagle, że całe twoje życie jest ohydne, nie warte zachodu, jest horrorem, czarną plamą na białym polu ludzkiej egzystencji. Pewnego ranka budzisz się z lękiem, że będziesz żyć.
— "Kraina prozaca" (Elizabeth Wurtzel)
Reposted fromEvowe Evowe viaxannabelle xannabelle
AnneBonny
22:27
7404 9057
Reposted fromsiara siara viainzynier inzynier
AnneBonny
22:25

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaxannabelle xannabelle
AnneBonny
22:21
AnneBonny
22:21
Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się przedmiotami, które przypominają smutek.
— Bolesław Prus "Kamizelka"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapatrzpodnogi patrzpodnogi
22:21
8856 fb26 500

strangeparker:

this is 90% of my adulthood experience 

Reposted frommythicgeek mythicgeek viapatrzpodnogi patrzpodnogi
22:20

April 11 2017

20:50
4126 f7ac

This is too damn accurate

Reposted frommyry myry viacoffeebitch coffeebitch
AnneBonny
20:45
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
AnneBonny
20:44
Aż któregoś dnia pojmujesz nagle, że całe twoje życie jest ohydne, nie warte zachodu, jest horrorem, czarną plamą na białym polu ludzkiej egzystencji. Pewnego ranka budzisz się z lękiem, że będziesz żyć.
— "Kraina prozaca" (Elizabeth Wurtzel)
Reposted fromEvowe Evowe viapassionative passionative
AnneBonny
20:44
2143 7373
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
AnneBonny
20:44
2156 eaa0
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl