Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

20:22
2861 cb22 500

therunnersam:

Apparently this guy was at his mother in law’s house and they were all going through photo albums and he sees he photobombed his wife 11 years before they even met. I fucking love this.

Reposted frompizzaspicelatte pizzaspicelatte viainzynier inzynier
AnneBonny
20:21
Reposted fromFlau Flau viaovtza ovtza
20:20
2804 e541
Reposted fromSkydelan Skydelan viaLazhward Lazhward
AnneBonny
20:19
8823 4ca1 500
Loki?
Reposted fromvolldost volldost viaLazhward Lazhward
20:18
0065 1453 500

chandra-pyromaster:

This is an extremely powerful image

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaLazhward Lazhward
20:18
AnneBonny
20:17
4503 eaa0 500
Reposted fromnutt nutt viadobby dobby
AnneBonny
20:17
"Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze mną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń".
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommerkaba merkaba viadobby dobby
AnneBonny
20:16
4583 518f
Reposted fromcocomove cocomove viadobby dobby
20:15
8982 a51f 500
Reposted fromdokiis dokiis viadobby dobby

May 20 2018

AnneBonny
06:59
“Mówią ‘jesteś idiotą, sam wchodziłeś do trumny’,
ale szedłem przez piekło sam, i jestem dumny,
że stoję twardo jak nigdy na nogach
bez pomocy ludzi, przyjaciół, bez boga.”
Reposted fromcrazygirl crazygirl viaNataly Nataly
AnneBonny
06:56
5845 eb83 500
Reposted fromscorpix scorpix viainzynier inzynier
06:56
5036 b493 500

thebaconpancake:

I don’t know what’s going on here - but it has my full support.

Reposted fromshylax shylax viainzynier inzynier
06:56
0944 bcc0 500
Reposted fromfunkthis funkthis viainzynier inzynier
AnneBonny
06:52
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
06:52
AnneBonny
06:51

May 11 2018

AnneBonny
04:36
5429 cf4c
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viainzynier inzynier

May 07 2018

17:26
4792 4db2 500

m. świetlicki / drobna zmiana

AnneBonny
17:26
9628 bf8d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl