Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

21:25
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viainzynier inzynier
AnneBonny
21:23
4085 ffbb
Reposted fromGIFer GIFer viaMoHo MoHo
AnneBonny
21:23
7800 f087 500
Reposted fromkelu kelu viainzynier inzynier
AnneBonny
21:23
AnneBonny
21:22
Reposted fromgruetze gruetze viainzynier inzynier
AnneBonny
21:21
21:20
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby viapatrzpodnogi patrzpodnogi

April 21 2017

21:27
8251 e64d

carryonmy-assbutt:

oh god it perfectly timed

AnneBonny
21:24
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted frommslexi mslexi viarefuge refuge

April 18 2017

AnneBonny
20:59
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
AnneBonny
20:59
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka do Oskara Pollaka
AnneBonny
20:58
Chciałabym przestać myśleć o chorobach, umieraniu, nieszczęściach, kiepskiej pracy, braku perspektyw, niespełnionych ambicjach, badaniach, nieudanych rekrutacjach, mijającym czasie, szpitalach, izbach przyjęć, smutku, bólu, zimnie, pieniądzach, przyszłości, planach, karierze której nie ma, o tym co trzeba, co powinnam, co się może stać. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viasyrena syrena
20:58
4624 a182

introvertunites:

If you’re an introvert, follow introvertunites.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viasyrena syrena

April 16 2017

AnneBonny
21:39
Reposted fromjasminum jasminum
AnneBonny
21:38
Reposted fromjasminum jasminum
AnneBonny
21:37

Kobiety zawsze czują się gorsze. Kobiecie zawsze możesz wmówić, że jest gorsza. Wiecznie będzie szukała problemów, wiecznie będzie analizować rzeczy, które nie miały miejsca, wiecznie będzie panikować.

Kiedy się jednak wkurwi, może cię bardzo zaskoczyć.

— Pokolenie Ikea

Reposted fromjasminum jasminum
AnneBonny
21:36
Reposted fromjasminum jasminum
AnneBonny
21:36
Reposted fromjasminum jasminum
AnneBonny
21:35
“Na naukach przedmałżeńskich kazali się nam odwrócić twarzą do narzeczonego/narzeczonej i powiedzieć coś miłego/przytulić/pocałować.
Naturalnie zrobiło się zamieszanie, śmichy-chichy.
Prowadzący kurs mówi, że właśnie tak powinniśmy rozpoczynać każdy dzień wspólnego życia.
A potem powiedział:
TERAZ SIĘ ODSUŃCIE I POPATRZCIE NA SIEBIE UWAŻNIE: PATRZYSZ WŁAŚNIE NA OSOBĘ KTÓRA BĘDZIE CIĘ NAJBARDZIEJ RANIŁA W ŻYCIU.
Już nikt się nie śmiał…”
Reposted fromjasminum jasminum
AnneBonny
21:32
Reposted fromjasminum jasminum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl