Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

AnneBonny
21:10
8768 a0e3
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
AnneBonny
21:09
6843 7708 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viadobby dobby
AnneBonny
21:08
Reposted fromdoener doener viaBananaRama BananaRama
AnneBonny
21:07
— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viazabka zabka
AnneBonny
21:06
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle
AnneBonny
21:06
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
Reposted fromplayinglove playinglove viaxannabelle xannabelle
AnneBonny
21:03
8796 5710 500

January 13 2018

AnneBonny
22:28
AnneBonny
22:28
6214 0aa0 500
Reposted fromPoranny Poranny viaLazhward Lazhward
AnneBonny
22:28
4509 be5b 500
Reposted fromslodziak slodziak viaLazhward Lazhward
AnneBonny
22:27
Stoję sobie w sklepie, wiecie jak jest w sklepach przed świętami, i słyszę jak jakiś kolo w garniturze w moim wieku, co nie widzi sensu w życiu, więc uważa, że znalazł go w pieniądzach, mówi do kobiety, która siedzi za kasą: „Co się pani tak wolno rusza? Trzeba było się uczyć, to by pani tu nie skończyła.” Kasjerka posiniała, ale nie powiedziała nic. Była w pracy.
Zanim ktokolwiek zdążył zareagować,  jeden młody koleżka w zbyt dużej bluzie, żując gumę spojrzał na gościa w garniturze, jak krowa na pociąg i wypalił: „Niby miasto, a świnie luzem chodzą”. Kolejka zarechotała. Garnitur posiniał, a wszystkim jakby przestało się spieszyć.  
Pomyślałem, że matka i ojciec tego młodego człowieka zrobili dobrą robotę. Bo dzieci muszą się nauczyć szacunku dla ludzi, którzy różnią się tylko tym, że za swoją pracę dostają mniej hajsu.
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vialadies-warriors ladies-warriors
AnneBonny
22:25
AnneBonny
22:19
4268 f26f 500
Reposted fromZircon Zircon viadobby dobby
AnneBonny
22:17
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaxannabelle xannabelle

January 11 2018

AnneBonny
20:23
Reposted fromantichris antichris viaovtza ovtza
AnneBonny
20:22
0440 e77d 500
Reposted fromkrzywda krzywda viainzynier inzynier
AnneBonny
20:22
0619 24a0 500
Reposted frommuszynka muszynka viainzynier inzynier
AnneBonny
20:20
1495 89b2
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viainzynier inzynier
AnneBonny
20:20
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
AnneBonny
20:20
8752 2167 500
przed prawdą nie uciekniesz.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl