Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

AnneBonny
05:46
3429 5b7a 500
Reposted fromfeegloo feegloo viainzynier inzynier
AnneBonny
05:45
0387 58de 500
Reposted fromYolosuppe Yolosuppe viapatrzpodnogi patrzpodnogi
AnneBonny
05:44
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viasatyra satyra
AnneBonny
05:43
2256 fcc8
AnneBonny
05:42
Reposted fromFlau Flau viageogeo geogeo
AnneBonny
05:39
7805 2052 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viasatyra satyra
AnneBonny
05:38
Reposted fromFlau Flau viaovtza ovtza
AnneBonny
05:37
1384 457b
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaovtza ovtza
AnneBonny
05:36
3117 9340 500
Reposted frompiehus piehus viazabka zabka
AnneBonny
05:35
0364 2f79 500
Reposted fromnutt nutt viazabka zabka

November 13 2019

AnneBonny
14:29
0633 db3c 500
Reposted fromfeegloo feegloo viasofias sofias
AnneBonny
14:22
9580 a440 500
Reposted frompunisher punisher viaovtza ovtza
AnneBonny
14:22
9578 c69d 500
Reposted frompunisher punisher viaovtza ovtza

November 12 2019

AnneBonny
14:22
Reposted fromDennkost Dennkost viaovtza ovtza
AnneBonny
14:21
5517 8826 500
Reposted frompiehus piehus viaovtza ovtza

November 11 2019

AnneBonny
18:47
2376 8609 500
Reposted fromniente niente viasatyra satyra
AnneBonny
18:44
5410 cb46 500
Reposted frompiehus piehus viapatrzpodnogi patrzpodnogi
AnneBonny
18:44
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viapatrzpodnogi patrzpodnogi
AnneBonny
18:42
4880 b7d4 500
Reposted frommoai moai viasatyra satyra

November 07 2019

AnneBonny
21:41
3418 6afb 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaovtza ovtza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl