Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

AnneBonny
01:44
0400 2036
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viahidenFly hidenFly

August 19 2017

AnneBonny
13:11
Reposted fromdoener doener
AnneBonny
13:09
2254 cf6c 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viathornat thornat
AnneBonny
13:09
AnneBonny
13:07
AnneBonny
13:07
4040 fe13
Reposted fromDavyJones DavyJones viacoffeebitch coffeebitch
AnneBonny
13:06
1713 f454 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viacoffeebitch coffeebitch
13:06
AnneBonny
13:05
Tak. Nie miałam młodości.
Żyłam. Bez imprez, spontanicznych wyjazdów, studiów, koncertów. 
Nie miałam czasu - musiałam być dorosła.
— aggape.soup.io
Reposted fromaggape aggape viasmutnazupa smutnazupa

August 18 2017

AnneBonny
20:24
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viakhal khal
AnneBonny
20:23
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viapozakontrola pozakontrola
AnneBonny
20:22
2987 7aeb 500
To ja teraz, chociaż nie. To ja przez całe moje życie.
Reposted fromInnominate Innominate viafalkowska falkowska
AnneBonny
20:21
"Mogłaby zamknąć oczy, udawać, że wszystko jest w porządku. Wiedziała jednak, że nie da się żyć z zamkniętymi oczami."
Reposted frommargott margott viakhal khal
AnneBonny
20:18
4026 8ccf 500
Reposted fromkaiee kaiee viafalkowska falkowska
AnneBonny
20:03
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viaPrzygnebiona Przygnebiona
19:59
0105 dddb 500

dtnart:

eternal journey

a journey with no beginning or end in sight

18:23

How I imagine our end users


/* by The coding love */

AnneBonny
18:23
2140 1dab 500
Reposted fromministerium ministerium viaFreXxX FreXxX
AnneBonny
18:21
Męczące uczucie, że jest się w jednym miejscu zbyt długo. Nieodparta potrzeba doświadczenia czegoś nowego, zobaczenia nowych miejsc, poznania nowych ludzi, spojrzenia na świat i siebie z innej perspektywy.  Nałogowe przeglądanie stron z relacjami niesamowitych osób odwiedzających jeszcze bardziej niesamowite zakątki świata. Chęć przeżycia po raz kolejny tych wyjątkowych emocji, które towarzyszą Ci za każdym razem, gdy podróżujesz. Wewnętrzne przekonanie, że długo tak nie dasz rady i musisz się wyrwać, by odzyskać spokój ducha.
http://www.preciousmistakes.pl/2016/11/21/wanderlust/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viatojabu tojabu
AnneBonny
18:21
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaaniamy aniamy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl