Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

AnneBonny
20:06
7296 1bf0
immigruntz
AnneBonny
20:06
AnneBonny
20:04
6964 712c 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viainzynier inzynier
AnneBonny
20:02
6673 570b
Reposted fromzciach zciach viainzynier inzynier
AnneBonny
20:01
6920 bfad 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viainzynier inzynier
AnneBonny
20:01
1358 9f6e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
AnneBonny
20:00
9932 9b32
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaovtza ovtza
AnneBonny
19:58
6599 21fc 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
AnneBonny
19:58
6601 5da7 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
AnneBonny
19:57
6636 ff4f 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
AnneBonny
19:57
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
AnneBonny
19:56
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNataly Nataly
AnneBonny
19:55
1461 28c6
Reposted fromRowena Rowena viaxannabelle xannabelle
AnneBonny
19:55
5946 23b8 500
Nasza wygrana z PCOS  :-)
Reposted fromdorothi dorothi

July 25 2018

AnneBonny
20:28
5027 1949 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaunconscious unconscious
AnneBonny
17:47
7126 8baf
Reposted fromantichris antichris viaovtza ovtza

July 24 2018

20:10
4879 a20d 500

violent-darts:

chandri:

theinturnetexplorer:

imageimageimageimageimageimageimageimageimage

RIP Beautiful Prince.

WTF TORONTO

No this is totally normal for Toronto.

AnneBonny
20:09
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viaxannabelle xannabelle
AnneBonny
20:08
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
AnneBonny
20:08
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl