Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

AnneBonny
21:14
8951 b3d8 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viainzynier inzynier
AnneBonny
21:11
0783 7748
Reposted fromEtnigos Etnigos viainzynier inzynier
AnneBonny
21:07
3487 e7c2
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viainzynier inzynier
AnneBonny
21:06
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes viapierot pierot
AnneBonny
04:34
6460 8d28 500
Reposted fromtfu tfu viaovtza ovtza
AnneBonny
04:33
9320 14ef 500
Reposted frommachinae machinae viaovtza ovtza
AnneBonny
04:32
2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasyrena syrena
AnneBonny
04:32
2502 5282 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasyrena syrena
AnneBonny
04:31
Marzyłem o Tobie, zanim Cię w ogóle ujrzałem na oczy. 
— D
Reposted fromagatiszka agatiszka viasyrena syrena
AnneBonny
04:30


the throne
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

May 24 2019

AnneBonny
17:46
8939 c71d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viasyrena syrena
AnneBonny
17:46
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viasyrena syrena

May 05 2019

AnneBonny
20:36
9303 c8cb 500
Best of both worlds
Reposted fromanabee anabee viaohfucktycznie ohfucktycznie
AnneBonny
20:35
Reposted fromFlau Flau viavendet vendet
AnneBonny
20:35
8272 2768 500
Reposted fromfungi fungi viavendet vendet
AnneBonny
20:35
8772 bf9f 500
Reposted fromtichga tichga viavendet vendet
AnneBonny
20:35
Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko.
— I.
AnneBonny
20:34

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viahesiamela hesiamela
AnneBonny
20:34
9287 1a10 500
Reposted fromswissfondue-interim swissfondue-interim viaDeva Deva
AnneBonny
20:34
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl